Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PRAZNICUL VIEŢII

Fericitul Trifon Turkestanov   pro(a)dus oferit din data de 15 aprilie 2018

Tu m-ai adus în această viaţă, ca într-un rai încântător. Am văzut cerul ca pe-un potir adânc şi albastru, în azurul căruia glasul păsărilor răsună; am auzit freamătul dătător de pace al pădurii şi susurarea dulce-glăsuitoare a apelor; am gustat din poamele înmiresmate şi dulci şi din mierea plăcut aromată. Pe pământul Tău atât e de bine, a fi oaspete al Tău e atât de îmbucurător.

Slavă Ţie pentru acest praznic al vieţii;

Slavă Ţie pentru buna mireasmă a lăcrămioarelor şi-a trandafirilor.

Slavă Ţie pentru felurimea desfătătoare a poamelor şi-a seminţelor;

Slavă Ţie pentru strălucirea de nestemate din roua dimineţii.

Slavă Ţie pentru surâsul unei deşteptări pline de înseninare;

Slavă Ţie pentru viaţa pământească, a celei cereşti înainte-vestitoare.

Slavă Ţie, Dumnezeule, întru vecie! + + + + + + +

text propus de Olga Bersan

Fericitul Trifon Turkestanov, Cunoaşterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii văzute, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, cap. Acatist de Mulţumire „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, p. 124-125.