Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

RĂSĂRITUL LUNII

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Ce mi-a trecut prin minte în timpul unei plimbări, când am admirat un răsărit de lună. Domnul zice: Făcutu-le-am toate câte sunt ca să vă fiu pe plac. V-am creat după chipul şi asemănarea Mea; am pus luminători pentru voi soarele, luna şi stelele; pentru voi am făcut pământul cu toate roadele lui; am răspândit aerul, ca să-l respiraţi; v-am dat focul să vă luminaţi, să vă încălziţi şi să vă gătiţi mâncarea; v-am dat tot felul de bucate gustoase şi băuturi felurite; v-am dat priceperea de a face ţesături de multe feluri, v-am dat şi materiale ca să vă faceţi haine; v-am dat aurul, argintul, arama şi alte metale aflate în măruntaiele pământului ca să faceţi din ele monede şi alte obiecte. V-am adunat într-o societate bine alcătuită, v-am dat Împărat, pe potriva inimii Mele, unsul Meu, chipul Meu pe pământ. Vi l-am dat pe Fiul Meu, Unul-Născut, Care S-a dat morţii, după voinţa Sa, pentru a Se face vouă mâncare şi băutură; v-am dat Biserica pământească, de El întemeiată, al cărei Cap este. Ce daţi în schimbul bunătăţilor Mele? Cu ce le răsplătiţi? Cu nerecunoştintă, uitându-Mă, respingându-Mă, nesocotindu-Mi poruncile. „O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi?” (Matei 17, 17). + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 139.