Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

SPECTACOL

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Căutaţi spectacol? În biserică, în dumnezeieştile slujbe aveţi un spectacol fără seamăn, spectacolul întregii vieţi pământeşti a Dumnezeului-Om, din clipa când a fost înfăşat în scutece, prunc fiind şi culcat în iesle, continuând cu viaţa Sa ascunsă de dinainte de ieşirea la propovăduire şi cu viaţa Sa publică, de slujire a lumii, viaţă plină de iubire, de înţelepciune, de minuni, cu patimile Sale, cu moartea, îngroparea, Învierea şi înălţarea la Cer! Poate exista un spectacol mai uimitor, mai măreţ, mai instructiv? Veniţi chiar şi în fiecare zi la acest spectacol, pentru a vă hrăni văzul şi auzul, gândurile şi simţămintele. Luaţi parte cu sinceritate, de fiecare dată când veniţi la biserică, la dumnezeieştile slujbe: se lucrează sfinţitor aici mântuirea voastră: pentru voi se aduce jertfă vie; pentru voi se junghie Mielul lui Dumnezeu; pentru voi se frânge Trupul lui Hristos, pentru voi se varsă Preacuratul Său Sânge, care a răscumpărat întreaga lume; aduceţi fiecare jertfa inimii înfrânte şi smerite, jertfă de laudă şi de mulţumire! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Liturghia: Cerul pe pământ, traducere de Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, p. 126-127.