Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

SUBŢIEREA AUZULUI

Fericitul Trifon Turkestanov   pro(a)dus oferit din data de 9 mai 2018

Dumnezeul meu, Cela Ce cunoşti cum a căzut trufaşul înger Lucifer, izbăveşte-mă cu puterea harului Tău, nu-mi îngădui a cădea de la Tine, nu mă lăsa a mă îndoi întru Tine. Subţiază-mi auzul, ca în toate clipele vieţii mele să aud glasul Tău tainic şi să strig către Tine, Cel Ce eşti pretutindeni:

Slavă Ţie pentru potrivirea împrejurărilor celor de Pronia Ta rânduite;

Slavă Ţie pentru presimţirile cele de harul Tău dăruite.

Slavă Ţie pentru a glasului celui tainic sfătuire;

Slavă Ţie pentru orice dezvăluire care în vis şi aievea se arată.

Slavă Ţie, Celui Ce ne zădărniceşti plănuirile cele nefolositoare;

Slavă Ţie, Celui Ce prin suferinţe ne trezeşti dintru a patimilor beţie.

Slavă Ţie, Celui Ce spre mântuire ne smereşti a inimii trufie;

Slavă Ţie, Dumnezeule, întru vecie! + + + + + + +

text propus de Olga Bersan

Fericitul Trifon Turkestanov, Cunoaşterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii văzute, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, cap. Acatist de Mulţumire „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, p. 134-135.