Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

HARUL ASCULTĂRII

Avva Dorotei   pro(a)dus oferit din data de 2 august 2013

Erau în strâmtorare şi bătrânul voi să trimită pe fratele la cel ce se ocupa cu cele de trebuinţă ale lor. Şi nu i-a zis lui: „Du-te!”, ci: „Voieşti să mergi?”. La fel, fratele n-a zis: „Mă duc!” ci i-a zis lui: „Fac precum voieşti”, că se temea şi de sminteli dar şi de a nu asculta părintelui lui. Apoi când au ajuns la strâmtorare i-a zis lui bâtrânul: „Scoală-te şi du-te!”. Şi nu i-a zis: „Nădăjduiesc în Dumnezeul meu, că te va acoperi”, ci i-a zis: „Nădăjduiesc în rugăciunile părintelui meu că te va acoperi”. La fel şi fratele, când a fost ispitit n-a zis: „Dumnezeul meu, scapă-mă!”, ci „Dumnezeule, pentru rugăciunile părintelui meu, scapă-mă”. Şi fiecare dintre ei şi-a pus nădejdea în rugăciunile părintelui său. Vedeţi cum au înjugat ascultarea cu smerenia? Căci precum se înhamă doi cai la o căruţă şi un cal nu poate să o ia înaintea altuia, căci o rupe, aşa are nevoie ascultarea să fie înhămată cu smerenia. Şi cum poate cineva să se învrednicească de acest har, de nu se va sili, precum am spus, să taie voile sale şi să se predea pe sine, după Dumnezeu, părintelui său, neîndoindu-se câtuşi de puţin, ci toate făcându-le ca şi aceia, cu încredinţarea că ascultă de Dumnezeu? Acesta se va învrednici de milostivire, acela se va învrednici de mântuire.

text propus de Mirela Miron

Avva Dorotei, Filocalia, vol. IX, traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloaie, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009, p. 435.