Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

SALCIA PLÂNGĂTOARE   Părintele Ilie Cleopa

Dacă vedem pe unii din arbori că după tăiere nu mai odrăslesc din rădăcini, să ne aducem aminte de cele scrise: „Fie zilele lui puţine şi într-un neam să se stingă numele lui” (Psalm 108, 7, 12). Şi dacă vedem unii arbori că au lemnul lor foarte tare, precum este stejarul, despre care se vorbeşte că ar fi unul din ...

TÂNĂR ŞI BĂTRÂN   Părintele Ilie Cleopa

De vedem la copacii cei tineri coaja netedă şi plină de viaţă, iar la cei bătrâni coaja plesnită, zbârcită, crăpăcioasă şi aspră, şi acest lucru întru gândirea tinereţii şi a bătrâneţii oamenilor să ne aducă pe noi. Deoarece cu toţii vedem cum oamenii cei tineri sunt plini de viaţă şi au faţa trupului netedă şi veselă, iar oamenii cei bătrâni ...