Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

STRĂJUITORUL SUFLETULUI

Fericitul Trifon Turkestanov   pro(a)dus oferit din data de 15 aprilie 2018

Prunc slab şi neajutorat născutu-m-am în lume, dar Îngerul Tău şi-a întins aripile pline de lumină, străjuitor făcându-se al leagănului meu. De-atunci dragostea Ta în toate căile îmi străluceşte şi minunat mă-ndrumă spre lumina veşniciei. Din cea dintâi zi până acum slăvite s-au vădit a fi îmbelşugatele daruri ale Proniei Tale. Cu toţi care-au ajuns a Te cunoaşte, strig către Tine, aducându-Ţi mulţumire:

Slavă Ţie, Celui Care m-ai chemat la viaţă;

Slavă Ţie, Celui Ce mi-ai arătat frumuseţea a toate de sub soare.

Slavă Ţie, Celui Ce ai deschis înaintea-mi cerul şi pământul ca pe o carte veşnică de înţelepţire;

Slavă aducem veşniciei Tale în mijlocul lumii celei trecătoare.

Slavă Ţie pentru milele Tale cele tăinuite şi cele vădite;

Slavă Ţie pentru fiece suspin al întristării mele.

Slavă Ţie pentru fiece pas al vieţii, pentru fiece clipă de bucurie;

Slavă Ţie, Dumnezeule, întru vecie! + + + + + + +

text propus de Olga Bersan

Fericitul Trifon Turkestanov, Cunoaşterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii văzute, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, cap. Acatist de Mulţumire „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, p. 123-124.