Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

CEA MAI FRUMOASĂ

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 17 iunie 2013

Omul, creatura cea mai frumoasă şi cea mai de preţ, cea mai aleasă dintre cele făcute de mâna lui Dumnezeu; cea mai armonioasă şi cea mai perfectă şi cea care ar trebui să fie cea mai curată, neatinsă de nici o întinăciune, ca şi creaţie a lui Dumnezeu, chip şi templu al Său. Să nu ne lăsăm atinşi de nimic din ceea ce este necurat şi viclean, să alungăm gândurile hulitoare şi sceptice. Suntem poporul lui Dumnezeu, suntem sfinţi, întru Hristos; să ne păstrăm inimile în sfinţenie, ca nişte chivote vii ale lui Dumnezeu, să nu ne lăsăm atinse gândurile şi inimile de spurcatele şi viclenele duhuri! Cel ce Te-ai făcut om pentru noi, Cuvinte al lui Dumnezeu şi Doamne, ţine-ne în sfinţenia Ta! Tu, Cel ce eşti Preasfântul nostru Cap, nu lăsa ca trupurile şi sufletele noastre să se dea spurcatului Veliar, să ni le întineze acela cu gânduri ticăloase; rămâi mereu cu noi, ţine-ne curaţi şi neprihăniţi. Fă, Doamne, să păstrăm mereu cu Tine, Dumnezeiescul nostru Cap, o legătură vie, ca şi mădulare ale Tale, legătura gândurilor inimii, legătură de rugăciune şi de faptă. De vor cădea inimile noastre de la faţa Ta, Doamne, întunericul şi moartea să fie partea lor, întristarea şi strâmtorarea, ruşinea, nimicirea şi ticăloşirea. Cu Tine însă, ale noastre sunt lumina, viaţa, pacea, bucuria, lărgimea inimii, îndrăznirea către cele înalte, măreţia şi sfinţenia.

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 229.