Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PLOAIA   Sfântul Tihon din Zadonsk

Vezi că pământul fără ploaie se usucă şi nu mai rodeşte. Înţelege de aici că asemenea şi sufletul cel neadăpat cu roua cuvântului şi a harului dumnezeiesc se usucă şi se face neroditor. Trupul nostru se istoveşte prin foame şi prin sete, iar apoi, de nu este întărit prin mâncare, ajunge să moară. Prin aceasta eşti povăţuit ca, aşa precum ...

PLOAIA MĂNOASĂ   Sfântul Ioan din Kronstadt

Cine nu ştie că ploaia udă pământul, plantele, le dă vlagă? Aşijderea şi cuvântul lui Dumnezeu şi cuvântul nostru, spus cu credinţă, nu ni se va întoarce fără să ne fi ogoit setea sufletului, a sufletelor credincioase, ascultătoare de Dumnezeu, întocmai ca în natură, unde ploaia udă şi nutreşte, în ordinea firii, pământul şi vegetaţia determinând dezvoltarea acesteia. + + ...

POARTA DESCHISĂ DRAGOSTEI   Părintele Rafail Noica

Facerea de minuni, de exemplu, este numai unul din lucruri, şi nu cel mai preţuit de Sfinţii istoriei. Cele mai preţuite de Sfinţii istoriei sunt virtuţi ca smerenia, de pildă, care este poarta deschisă dragostei, dragostea fiind cuvântul la care se reduc toate poruncile dumnezeieşti. + + + + + + + + + + + + + + + + ...

POARTA ŞI UŞA   Sfântul Nicolae Velimirovici

Acestea sunt de asemenea simboluri ale lui Hristos, după înseşi cuvintele Lui: „Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui” (Ioan 10, 9). Pe nici o altă cale nu este cu putinţă să intri în Împărăţia Cerurilor. Însă „poarta” este strâmtă, tot după cuvintele Mântuitorului Hristos. Pentru ce este strâmtă? Pentru ca omul să se strecoare ...

PODOABA ÎNTREGII ZIDIRI   Sfântul Ioan din Kronstadt

Cel care a împodobit cerul cu stele nu putea să împodobească şi mai minunat Cerul Său – Preasfânta şi Preacurata Fecioară, Maica Sa? Cel care a împodobit pământul cu multe feluri de flori, atât de frumos colorate şi le-a înmiresmat cu parfumuri, nu putea oare să o împodobească pe maica Sa pământească cu toate florile virtuţilor, să o parfumeze cu ...

PODOABA PRIMĂVERII   Sfântul Inochentie al Odessei

Privind la podoaba cu care se îmbracă natura în anotimpul primăverii, privind la verdeaţa ce se iveşte de pretutindeni şi la florile ce în jurul nostru sunt presărate cu îmbelşugare şi asemănând toate acestea cu golătatea şi amorţeala de mai înainte, cine nu va zice că natura, care a dormit somnul iernii, s-a deşteptat acum ca dintr-un somn şi, urmând ...

POETUL   Arhiepiscopul Iustinian Chira

Poetul rupe din el şi ne hrăneşte pe noi, cei flămânzi de poezie şi de azur. Pentru a sluji viaţa e trimis poetul în lume. Pentru a risipi pustiul şi tristeţea şi umbra. Poet este fiecare om care aspiră, care visează, care gândeşte, care creează, care munceşte, care priveşte şi preţuieşte viaţa în adâncime, fiecare om care se înfioară de ...

POEZIA   Arhiepiscopul Iustinian Chira

Poezia exprimă cel mai curat şi mai înalt tot ceea ce are omul luminat în el. O strofă de poezie face mai mult, adesea, decât un tratat întreg de filosofie. Aşa cum Îngerii se exprimă sau mai bine spus, limba lor e muzica, tot astfel pentru oameni limba lor adevărată este poezia. Mai devreme sau mai târziu Lumea se va ...

POLIFONIA IDEALĂ   Compozitorul Arvo Pärt

Polifonia ideală este rugăciunea neîncetată, rugăciunea lui Iisus. Acestui contrapunct „ideal” îi este cu putinţă, în toate şi pretutindeni, să creeze relaţii ideale. Este mai important şi mai necesar ca oricând să înţelegem aceste cuvinte. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

POLUAREA   Arhiepiscopul Iustinian Chira

Atmosfera este extrem de poluată. De ce? Din forma aceasta de a dezvolta tehnica, nu cu scopul în sine de a evolua, ci cu scopul de a se îmbogăţi omul. De aceea azi un copil nu merge la şcoală ca să înveţe acolo să fie om, ci să-şi câştige nişte cunoştinţe ca să devină şi el apoi şef. Să-şi câştige ...