Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

AVEREA STRĂINĂ

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 19 iunie 2013

Vezi că un om ce are o avere străină, pe care-o ţine la el, nu se mândreşte cu aceasta, nu se numeşte bogat pe sine şi nu se laudă cu ea. Asemenea se cuvine să facem şi noi cu darurile Domnului pe care le avem: să nu le socotim ca fiind ale noastre, ci ca şi cum ar fi străine; să nu ne preamărim prin ele, ci să ne slujim de ele spre slava lui Dumnezeu şi spre folosul nostru şi al aproapelui, căci toate de la El ne vin şi tocmai pentru aceasta ne sunt încredinţate. Să ne fie bogăţia, mintea, înţelepciunea şi toate celelalte daruri spre ajutorare nouă şi aproapelui şi nu spre măgulirea noastră, ci spre slava şi lauda Unuia Aceluia de la Care purced acestea, căci aşa cum El din mila Sa ni le-a dat nouă, asemenea poate şi să le ia de la noi, de vreme ce sunt ale Lui. Abia atunci vom cunoaşte cu adevărat cât suntem de săraci, milogi, schilozi, goi şi neavând nimic al nostru, afară numai de păcat. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 116.