Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU

Sfântul Nicolae Cabasila   pro(a)dus în lucru

În fața unui lucru împlinit, numai aceia care l-au dorit fierbinte se și pot desfăta deajuns. Cei care n-au dorit așa ceva nici nu pot gusta astfel de bucurii, căci cum te-ai putea bucura și desfăta de un lucru împlinit, dacă nu-i simțeai lipsa atunci când nu-l aveai? Întocmai așa e și în viața duhovnicească: nu poți dori și nici nu poți căuta să-L urmezi dacă n-ai fost în stare să-i vezi frumusețea, după cum spune și Scriptura despre Duhul Adevărului că lumea nu poate să-L primească pentru că nu-L vede și nici nu-L cunoaște. Și dacă am plecat din această viață lipsiți de simțirea și de puterea care singure ne pot face să cunoaștem și să iubim pe Mântuitorul, care singure ne ajută să-L dorim și să ne putem uni cu El, atunci nu trebuie să ne mirăm de ce, chiar dacă toți vor fi nemuritori, nu toți vor trăi în fericire. Căci toți se împărtășesc deopotrivă din darurile pe care Dumnezeu le face firii omenești, dar de răsplata ce împodobește sforțarea fiecărui suflet nu se vor învrednici decât cei ce au urmat lui Dumnezeu cu evlavie. Pricina este că Dumnezeu vrea binele tuturor fără deosebire și împarte tuturor deopotrivă binefacerile Sale, fie că acestea sfințesc vrerile, fie că înnoiesc firea cea omenească. Binefacerile cu care e împodobită firea noastră sunt primite de toți oamenii fără voie, întrucât nu stă în puterea noastră să nu le primim, așa încât Dumnezeu ne face bine fără voia noastră și parcă aproape ne silește în marea lui iubire de oameni ori de câte ori încercăm, fără să izbutim însă, să îndepărtăm binefacerile Sale.

Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi despre viaţa în Hristos, traducere de Pr. Ene Branişte şi Pr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1992, p. 165.