Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

CAPODOPERA

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Omul este o splendidă, magnifică, preaiscusită operă a unui Artist desăvârşit: Dumnezeu. La obârşie era neîntinată, neispitită, nestricăcioasă, curată, dar prin păcat, prin această nevoie pe care duhul întunericului a dat-o firii, prin această spurcată, absurdă şi haină putere a ajuns să fie întinată şi bolnavă, necurată şi coruptă, din pricina firii duale a omului, alcătuit din trup şi suflet. Cu toate acestea, preaînţeleptul, atotputernicul şi atotbunul Artist nu i-a îngăduit vrăjmaşului nostru şi al Său să distrugă cu desăvârşire superba şi magnifica Sa creaţie. El şi-a alcătuit Sieşi trup la fel ca al nostru, pătimitor, şi şi-a luat suflet în pântecele Preacuratei Fecioare Maică. Prin întruparea Sa, prin învăţăturile, minunile, patimile, moartea şi învierea Sa, prin minunata şi preaînţeleapta Sa iconomie, El a restaurat opera mâinilor Sale, în splendoarea şi slava de mai înainte şi chiar mai mult decât atât, dăruindu-i din nou nestricăciune, frumuseţe dumnezeiască şi readucând-o la fericirea cea dintâi, a îndumnezeit firea omenească, aşezând-o împreună cu El pe tronul Dumnezeirii. Slavă Ţie, Artistule atotbun, preaînţelept şi atotputernic! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 301.