Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

CREDINCIOŞIA MIRESEI

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vezi ori auzi că o soţie cinstită şi credincioasă pe nimeni altul nu iubeşte decât pe bărbatul ei şi nimănui nu se străduieşte a-i face pe plac decât lui. De la însoţirea cea trupească, îndreaptă-ţi mintea spre cea duhovnicească, în care creştinii s-au logodit prin credinţă cu Mirele Ceresc, Hristos Domnul. Despre aceasta Sfântul Pavel le vorbeşte astfel credincioşilor din Corint: „V-am logodit unui singur Bărbat, ca să vă înfăţişez lui Hristos fecioară neprihănită” (2 Corinteni 11, 2). Cugetă dar cum trebuie creştinii să-şi păzească dragostea pentru Mirele lor cel Ceresc! Cugetă cum se cuvine să se depărteze de iubirea necurată a acestei lumi, să se alipească numai de Hristos, să-I fie Lui bineplăcuţi, ascultători şi vrednici de a fi îndrăgiţi, să plinească sfânta Sa voie şi să nu iubească pe nimeni afară de El şi pentru El, dacă voiesc Lui să-I rămână credincioşi! Trufia, iubirea de slavă, de plăceri trupeşti şi de argint, precum şi celelalte pofte ale acestei lumi sunt întocmai ca o curvă, de care creştinul îşi alipeşte sufletul iubind cinstirea, slava, argintul, aurul, plăcerea şi celelalte împătimiri şi Îl părăseşte astfel pe Hristos, Mirele cel nemuritor, dându-şi sufletul său dragostei lumeşti ca unei mârşave curve. O! Cât de greu păcătuiesc creştinii împotriva lui Hristos, Care i-a iubit şi s-a dat pe Sine pentru ei, cei ce nu I-au păstrat acea credincioşie pe care, intrând în creştinătate, au făgăduit a o păzi până în sfârşit! Astfel, de bună voie şi spre marea lor nenorocire, ei se lipsesc de toate acele bunătăţi duhovniceşti de care au fost învredniciţi la Botez. Nu în zadar Sfinţii Apostoli ne îndepărtează pe noi de la iubirea acestei lumi. „Nu iubiţi lumea, nici pe cele ce sunt în lume”, ne grăieşte Sfântul Ioan (1 Ioan 2, 15). „Dragostea lumii acesteia vrăjmăşie este faţă de Dumnezeu. Aşadar, cel ce vrea să fie prieten cu lumea I se face vrăjmaş lui Dumnezeu” (Iacov 4, 4). Atât de vătămătoare este iubirea lumii, încât cel care a îndrăgit-o Îi este vrăjmaş lui Dumnezeu – lucru de care ne înfricoşăm şi numai gândindu-ne la el, cu toate că omul orb nu poate să-l priceapă!

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 85.