Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

CREŞTEREA

Sfântul Vasile cel Mare   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

„Să răsară pământul iarbă verde” (Facerea 1, 11). Scriptura ne vorbeşte de hrana cea multă pe care ne-o dau de la sine aceste plante prin rădăcinile lor, din tulpini şi din roade. Şi apoi câtă hrană nu ni se mai adaugă de pe urma cultivării lor şi a agriculturii?

Dumnezeu n-a poruncit ca pământul să facă îndată şi sămânţă şi rod, ci ca pământul să răsară, să înverzească şi să ajungă la desăvârşire în seminţe, pentru ca acea primă poruncă să-i fie naturii o şcoală pentru continuarea mai departe a poruncii.

Şi într-o clipită de vreme, pământul, ca să păzească legile Creatorului, începând cu odrăslirea, a trecut plantele prin toate fazele lor de creştere şi le-a adus îndată la desăvârşire. Livezile erau încărcate cu belşugul ierbii; câmpiile bine roditoare, acoperite cu semănături, care prin mişcarea spicelor lor dădeau imaginea valurilor mării. Orice fel de iarbă şi orice fel de verdeaţă, fie dintre păioase, fie dintre legume, umpleau atunci din belşug întreg pământul. Că nu aveau nici o lipsă cele ce au răsărit atunci din pământ: nici nepriceperea plugarilor, nici vremuirile văzduhului, nici vreo oarecare altă pricină care să le vatăme. Şi nici osânda (Facerea 3, 17-18) nu împiedica belşugul pământului; că acestea au fost mai înainte decât păcatul pentru care am fost osândiţi să mâncăm pâinea noastră întru sudoarea feţei (Facerea 3, 19). + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986, p. 123-124.