Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

CUVÂNTUL LĂUNTRIC

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus oferit din data de 12 martie 2016

Cuvântul care îi dă minţii capacitatea de a raţiona este cel ce produce idei şi exprimă categoriile care determină lucrurile; mintea concepe noţiunile de trandafir şi de violetă şi distinge pe una de cealaltă, dar ca să afirme că trandafirul este de culoare roşie, iar violeta de un albastru ultramarin, ca să clasifice trăsăturile acestora, e nevoie să devină cuget prin intermediul cuvântului care intră în activitate. În capacitatea de a cuvânta sunt vădite pecetea divină a sufletului şi înţelepciunea dumnezeiască ce a stimulat mintea spre a se pune în mişcare ca să ajungă să se cunoască pe sine şi creaţia care o înconjoară. Punând în mişcare mintea prin cuvânt, înţelepciunea dumnezeiască i-a dat acesteia trupul ca un înveliş organic şi de o desăvârşire minunată, care se arată nu doar în ansamblul elementelor sale constitutive, ci şi în organele de simţ − un trup care-l face să se distingă de toate celelalte fiinţe din univers. Mintea este cea care produce, prin mijlocirea cuvântului şi a perfecţiunii trupului, fenomenele vieţii spirituale a omului, prin care acesta se înalţă pe culmea cea mai înaltă, de unde se pot observa măreţia şi rangul său sublim în ansamblul creaţiei lumii. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 69.