Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

DARUL ÎNVIERII

Sfântul Nicolae Cabasila   pro(a)dus în lucru

Cât e de mare darul învierii! Căci nu stă în puterea noastră nici să ne naștem, nici ca, după ce am murit, să înviem sau să rămânem tot morți. Cât despre ceea ce stă în puterea voinței omenești, adică alegerea binelui, iertarea greșelilor aproapelui, bunătatea deprinderilor, curățenia sufletului, privirea spre Dumnezeu, răsplata pentru astfel de fapte formează cea mai deplină fericire pentru om. Căci stă în puterea noastră să le îndeplinim ori să le ocolim, iar dacă le dorim, atunci vrednici sântem să și luăm plata după această dorință. Dar dacă sufletul nostru nu dorește o asemenea fericire – și, fără să vrem noi, nimeni nu ne poate sili să dorim sau să urâm ceva – atunci cu ce drept am putea cere să gustăm din ea?

Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi despre viaţa în Hristos, traducere de Pr. Ene Branişte şi Pr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1992, p. 165.