Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

DE NETÂLCUIT

Sfântul Nicolae Cabasila   pro(a)dus oferit din data de 17 aprilie 2022

Însuşi Domnul Hristos, Care veşnic e printre noi, sădeşte în suflet în chip neînţeles rădăcinile vieţii duhovniceşti. Căci, într-adevăr, Domnul este întotdeauna de faţă şi ajută la creşterea acestor rădăcini de viaţă, care tot de mâna Lui sunt sădite. Se înţelege, El nu-i de faţă în mijlocul nostru aşa cum a fost când era pe pământ, cu acelaşi fel de viaţă, discutând, convorbind şi împărtăşind aceeaşi viaţă, ci într-alt chip, mai desăvârşit, unindu-ne atât de strâns cu El, încât devenim părtaşi şi împreună vieţuitori cu El, făcându-ne mădulare ale lui şi formând un singur trup cu El. Căci, pe cât e de negrăită dragostea Lui de oameni, care ne-a îmbrăţişat pe noi, nevrednicii, şi ne-a făcut vrednici de binefaceri atât de mari, tot pe atât e de neîntrecută unirea desăvârşită a sufletului cu Dumnezeu, încât nici prin icoană, nici prin cuvânt nu se poate tâlcui. Şi tot pe atâta de minunat este chipul în care Domnul este de faţă în viaţa noastră, ca şi multele binefaceri cu care ne încarcă traiul, ca unul Care singur Se scaldă în preamărire. Căci, de fapt, pe cei ce poartă în trupul lor chipul morţii – moarte pentru care şi-a dat viaţa Fiul Omului – pe aceştia îi zideşte din nou, le dă iar formă şi îi face părtaşi la însăşi viaţa Lui. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi despre viaţa în Hristos, traducere de Pr. Ene Branişte şi Pr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1992, p. 136.