Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

DUHUL SFÂNT

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 27 iulie 2013

Duhul este atât de subtil, încât poate pătrunde prin orice creatură, materială sau spirituală, prin toate „duhurile” raţionale şi prin toate sufletele neraţionale, prin corpurile cereşti, prin pământ, prin toată materia organică şi anorganică, fără să întâmpine vreun obstacol, fiind totdeauna mai presus de ele şi dându-le viaţă, ca Duh al lui Dumnezeu, sau penetrând cu uşurinţă orice materie, fără a-i da viaţă, precum munţii, pietrele, pereţii, ca şi cum n-ar întâlni nimic în cale. Prezenţa lui Dumnezeu se vădeşte chiar dacă faci abstracţie de orice altă realitate de natură spirituală sau materială. De aceea pot spune oricând că sunt cu Dumnezeu, închipuindu-mi că sunt numai eu cu El. „Că Tu cu mine eşti”, spune psalmistul (Psalmul 22, 4). „Eu sunt cu tine”, îi spune Domnul Apostolului Pavel (Faptele Apostolilor 18, 10). + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 403.