Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

FELINARUL

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 27 iulie 2013

Mergeam să săvârşesc slujba Utreniei. Soarele răsărise şi îşi reflecta razele în sticla unui felinar atârnat de un stâlp. Se reflecta atât de clar şi de intens, încât trebuia să-ţi fereşti ochii, nu te puteai uita aşa cum nu te poţi uita la soare. Cugetam în sinea mea: dacă soarele creat, material, se reflectă cu o strălucire atât de intensă într-o bucăţică de sticlă transparentă, cum să nu se reflecte Soarele cel necreat, imaterial – Dumnezeu, în inima omului care n-a cunoscut păcatul (vorbesc în principiu), să nu Se reflecte cu toată strălucirea în sfinţii Săi, în virtutea unirii cu El, a dragostei faţă de El, curăţiţi fiind „de toată întinarea trupului şi a duhului, desvârşind sfinţenia, în frica lui Dumnezeu” (2 Corinteni 7, 1). Da, El se reflectă, în plenitudinea splendorii Sale, în sufletele aleşilor Săi şi aceste suflete curate, aceste chipuri ale lui Dumnezeu, ca şi sticla transparentă, strălucesc ca aurul la soare, cu strălucirea diamantină a celor mai curate ape. Strălucesc însă pentru Dumnezeu şi pentru îngerii Săi, fără a-şi arăta strălucirea oamenilor, după iconomia lui Dumnezeu, strălucind loruşi prin lumina credinţei, a virtuţilor, asemenea unei lumânări puse într-un sfeşnic, luminând o încăpere şi pe toţi cei aflaţi în ea. Mă mai gândeam şi aşa: dacă soarele creat se reflectă în geamul unui felinar, cum să nu se reflecte oare Soarele imaterial, în chip deplin şi fiinţial, în preacuratul Trup Şi Sânge al Domnului, în altar, prin lucrarea Duhului Sfânt, Dătătorul de viaţă? Da, lucrarea Sa se reflectă aici toată, întru totul şi cu toată dragostea Sa, deoarece „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu – întru Dumnezeu – rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el” (Ioan 6, 56). + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 401.