Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

FIERUL ŞI PIATRA

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 28 iulie 2013

Vezi că fierul sau piatra, chiar dacă sunt încinse în foc, nu dau glas până ce nu se varsă peste ele apă sau altceva asemănător; însă de sunt stropite, atunci îşi arată fierbinţeala prin scoaterea unui sunet. Asemenea şi mulţi dintre oameni se cred a fi smeriţi şi blânzi atâta timp cât nu-i jigneşte nimeni, însă îndată ce ajung să simtă supărarea ce li s-a făcut, se mânie şi se înfurie şi sună ca fierul cel încins şi stropit cu apă. Căci obida care li s-a pricinuit vădeşte ce se ascunde în inima lor – mânia sau blândeţea. Şi tocmai aceasta este una dintre pricinile pentru care îngăduie Dumnezeu să vină asupra noastră nenorocirile şi gurile clevetitoare: aşa ne arată El nouă înşine ce se tăinuieşte în inima noastră – mânia sau blândeţea, pentru ca, în acest chip cunoscându-ne neputinţa noastră, să ne străduim a o tămădui cu harul Său. Întâmplarea aceasta şi cugetarea asupra ei te învaţă să-ţi cunoşti inima, care este „vicleană şi mai mult decât toate stricată” (Ieremia 17, 9). + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 113.