Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

FIREA UMANĂ

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2016

Cei care se încumetă să stabilească o relaţie de echivalenţă între instinctele animalelor aflate în slujba autoconservării lor şi fenomenele psihologice specifice oamenilor demonstrează superficialitate şi orbire, deoarece nu văd nici caracterul general, liber, independent şi nelimitat al celor din urmă, nici caracterul unilateral şi parţial al celor dintâi. Omul se desăvârşeşte cu fiecare zi ce trece; faptele şi gândurile sale au ca obiect întreaga creaţie, toate artele şi ştiinţa despre animale; îşi poartă de grijă sieşi şi în general umanităţii, se desăvârşeşte şi le desăvârşeşte pe animale în funcţie de gradul de receptivitate al firii lor. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 61-62.