Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

FOCUL APRINS

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 27 iulie 2013

Focul lumânărilor şi candelelor aprinse, precum şi cădelniţa cu cărbuni aprinşi şi cu tămâie binemirositoare slujeşte pentru noi ca şi chip al focului duhovnicesc, al Duhului Sfânt, pogorât în chip de limbi de foc asupra Apostolilor, mistuind întinăciunea păcatelor noastre, luminându-ne mintea şi inima, înflăcărându-ne sufletele cu flacăra iubirii de Dumnezeu şi a unora faţă de alţii; focul în faţa sfintelor icoane ne readuce în minte înflăcărata iubire faţă de Dumnezeu a Sfinţilor, pentru care ei au urât lumea, toate amăgirile ei şi toată nedreptatea ei, ne aduce aminte şi că trebuie să-I slujim lui Dumnezeu, să ne rugăm Lui cu duh înflăcărat, care de cele mai multe ori ne lipseşte, fiindcă inima ni s-a răcit. Astfel, în biserică, totul este spre învăţătură, nu există nimic de prisos, inutil. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Liturghia: Cerul pe pământ, traducere de Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, p. 120.