Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

FRUNZELE COPACILOR

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Ale cui sunt frunzele copacilor? Ale lui Dumnezeu. Ale cui sunt gândurile bune care îţi vin în minte? Ale lui Dumnezeu. Cine a dat copacilor, pomilor, însuşirea de a se forma şi creşte în ei o parte lemnoasă, de a se forma şi dezvolta în ei frunze, flori şi roade? Dumnezeu le-a dat-o. Cine te-a înzestrat cu darul gândirii şi al vorbirii? Dumnezeu. Folosesc oare arborii şi pomii însuşirile pe care le au de la Dumnezeu spre dauna lor? Nu. Foloseşte oare omul însuşirile şi puterile ce i-au fost date de Dumnezeu spre dauna lui? Da, foloseşte. Abuzează de minte, cea dată de la Dumnezeu pentru cunoaşterea lui Dumnezeu şi a adevărurilor Sale, abuzează de inimă, creată de Dumnezeu pentru a iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele, pentru a simţi comunicarea cu Dumnezeu; abuzează, în sfârşit, de liberul arbitru, care i-a fost dat omului pentru continua sa desăvârşire şi pentru a cultiva virtuţile. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 80-81.