Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

ÎMBRĂCĂMINTEA

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Aşa cum unui prunc nu-i pasă cum este îmbrăcat, întocmai şi creştinul – prunc întru Hristos – trebuie să nu ia în seamă diversitatea, bogăţia şi eleganţa îmbrăcăminţii pământeşti, considerând drept cea mai aleasă şi mai nepieritoare îmbrăcăminte îmbrăcarea sa întru Hristos, fiindcă patima pentru haine frumoase şi scumpe este proprie oamenilor veacului acestuia sau păgânilor, precum cuvântează Domnul: „După toate acestea – adică după mâncare şi haine alese – se străduiesc neamurile” (Matei 6, 32), fiindcă îmbrăcămintea este unul dintre idolii veacului acestuia. O, cât de superficiali suntem cei chemaţi să „comunicăm” cu Dumnezeu, cărora ne este făgăduită moştenirea bunătăţilor nestricăcioase şi netrecătoare! Cât de confuze sunt noţiunile noastre despre lucrurile stricăcioase şi despre cele nestricăcioase! Cât de nechibzuiţi suntem dând preţ unor lucruri de nimic şi nepreţuind cum se cuvine lucrurile nestricăcioase – sufletul nostru nemuritor, pacea, lumina, îndrăznirea în faţa lui Dumnezeu, lucrurile sfinte, ascultarea, răbdarea, în general toate însuşirile unui creştin adevărat. „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Galateni 3, 27). Trebuie să preţuim bunurile spirituale obţinute prin luptă, iar pe cele materiale, pieritoare, fără folos să le dispreţuim. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 145.