Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

INIMA PURTĂTOARE DE LUMINĂ

Fericitul Trifon Turkestanov   pro(a)dus oferit din data de 29 aprilie 2018

Când Tu spre a sluji aproapelui mă-nsufleţeai şi al meu suflet cu smerenia îl luminai, una din ale Tale raze făr-de-număr peste-a mea inimă atunci se pogora şi-aceasta, ca fierul cel de foc pătruns, purtătoare de lumină se făcea. Vedeam chipul Tău tainic şi de neajuns.

Slavă Ţie, Celui Ce preschimbi viaţa noastră printru a facerii de bine înfăptuire;

Slavă Ţie, Celui Ce fiecare din poruncile Tale o ai pecetluit cu negrăită îndulcire.

Slavă Ţie, Celui Ce petreci în chip vădit unde găseşti mireasmă de milostivire;

Slavă Ţie, Celui Ce ne trimiţi necazuri şi mâhnire ca să ne facem simţitori la suferinţele aproapelui.

Slavă Ţie, Celui Ce ai pus plată multă în însăşi căutarea binelui;

Slavă Ţie, Celui Ce primeşti înalta năzuinţă cu mărinimie.

Slavă Ţie, Celui Ce ai înălţat dragostea mai presus de toate ale cerului şi ale pământului;

Slavă Ţie, Dumnezeule, întru vecie! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

text propus de Olga Bersan

Fericitul Trifon Turkestanov, Cunoaşterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii văzute, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, cap. Acatist de Mulţumire „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, p. 133-134.