Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

ÎNTUNERICUL ŞI LUMINA

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vezi că sunt două lucruri care ţi se înfăţişează mereu înaintea ochilor, unul după altul: întunericul – în timpul nopţii, şi lumina – în timpul zilei; şi că din firea noastră cu toţii ne ferim de beznă (căci nimeni nu voieşte să stea în întuneric) şi căutăm lumina. Asemenea şi înaintea ochilor noştri duhovniceşti trebuie pururea să se afle două lucruri: păcatul – bezna sufletească, şi Dumnezeu – Lumina cea veşnică. Şi precum ne îndepărtăm de întunericul cel văzut, îndreptându-ne spre lumina simţită, aşa ni se cuvine să ne întoarcem către Luminător din negura păcătoşeniei, pe El căutându-L şi luminându-ne. Precum cei care se îndepărtează de lumina cea firească, de vreme ce se află în beznă, se împiedică, nu desluşesc nimic şi se tem de toate, asemenea şi cei ce se înstrăinează de Dumnezeu, Lumina cea pururea-fiitoare, sunt cuprinşi de întunericul cel sufletesc şi, împiedicându-se, cad dintr-un păcat în altul şi aşa ajung să se prăpădească, dacă nu-şi vin întru simţire, după cum zice Scriptura: „Căci iată, cei ce se depărtează de Tine vor pieri” (Psalmul 72, 26). Din pricina întunecimii sufleteşti, aceştia vor fi „aruncaţi” în veşnicul „întuneric cel mai dinafară, unde va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor” (Matei 25, 30). Iar cei ce caută pe Dumnezeu şi se ţin de El, făcându-se fii ai luminii şi ai zilei, vor moşteni lumina cea veşnică şi vor vedea atunci „faţă către faţă” acea Lumină pe care acum o întrezăresc doar prin credinţă (1 Corinteni 13, 12) „şi ca soarele vor străluci în Împărăţia Tatălui lor” (Matei 13, 43). Cugetarea aceasta te învaţă să te depărtezi de păcat aşa precum te fereşti de întuneric şi cu toată inima ta să cauţi pe Dumnezeu, adevărata şi duhovniceasca Lumină, până când ne mai este cu putinţă să căutăm şi să găsim, după cum ne povăţuieşte Prorocul: „Căutaţi pe Domnul şi vă întăriţi; căutaţi faţa Lui pururea” (Psalmul 104, 4).

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 120.