Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

ÎNZESTRAREA MINŢII OMENEŞTI

Fericitul Trifon Turkestanov   pro(a)dus oferit din data de 22 aprilie 2018

Prin pogorârea Sfântului Tău Duh, Tu umpli de lumină gândul pictorilor, al poeţilor şi al savanţilor celor înzestraţi cu geniu. Prin puterea Sfatului celui mai presus de fire ajung aceştia să pătrundă proroceşte legile de către Tine întocmite, dezvăluind şi pentru noi adâncul înţelepciunii Tale ziditoare. Prin ale lor lucrări, şi fără să voiască, ei despre Tine vin să ne grăiască: o, cât eşti Tu de mare întru a Ta zidire; o, cât eşti Tu de mare în făptura omenească!

Slavă Ţie, Celui Ce ne-ai arătat puterea cea mai presus de minte în legile care cârmuiesc toate de sub soare;

Slavă Ţie, căci e cuprinsă întreaga fire de legile fiinţării Tale.

Slavă Ţie pentru toate cele ce dintru a Ta milostivire ne sunt dezvăluite;

Slavă Ţie pentru cele pe care dintru a Ta înţelepciune le ţii tăinuite.

Slavă Ţie pentru că ai înzestrat mintea omului cu geniu;

Slavă Ţie pentru puterea făcătoare de viaţă a ostenelii.

Slavă Ţie pentru limbile de foc ale însuflării;

Slavă Ţie, Dumnezeule, întru vecie! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

text propus de Olga Bersan

Fericitul Trifon Turkestanov, Cunoaşterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii văzute, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, cap. Acatist de Mulţumire „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, p. 131.