Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

LĂCAŞURILE CEREŞTI

Fericitul Trifon Turkestanov   pro(a)dus oferit din data de 17 aprilie 2018

Când pe pământ se lasă înserarea, când îl cuprinde pacea somnului de noapte şi la încheierea zilei tihna se aşterne, văd norii asfinţitului în zare ce preînchipuie prin arătarea lor a Ta cămară ca pe un palat strălucitor. Focul, purpura, aurul şi azurul ne glăsuiesc atunci cu prorocire despre-a lăcaşurilor Tale frumuseţe negrăită şi ne îndeamnă cu glas de prăznuire: să mergem, dar, la Tatăl!

Slavă Ţie aducem în ceasul tihnit al înserării;

Slavă Ţie, Celui Ce reverşi pace adâncă peste lume.

Slavă Ţie pentru raza de rămas bun a soarelui care apune;

Slavă Ţie pentru odihna somnului celui binecuvântat.

Slavă Ţie pentru milostivirea Ta vădită în întuneric, când lumea întreagă pare a fi departe;

Slavă Ţie pentru rugăciunile pline de umilinţă ale sufletului celui înduioşat.

Slavă Ţie pentru făgăduita deşteptare întru bucuria zilei celei veşnice şi neînserate;

Slavă Ţie, Dumnezeule, întru vecie! + + + + + + +

text propus de Olga Bersan

Fericitul Trifon Turkestanov, Cunoaşterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii văzute, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, cap. Acatist de Mulţumire „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, p. 127-128.