Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

LUPA

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 31 iulie 2013

La lumina soarelui vedem desluşit toate obiectele, îndeosebi cele apropiate, pe cele mai mari şi pe cele mai mici, dar cu o lupă sau cu un instrument optic măritor vedem clar şi obiectele foarte mici dar şi pe cele îndepărtate. Tot astfel Sfinţii care au bineplăcut lui Dumnezeu şi toţi Îngerii Domnului, aflându-se neîncetat în Dumnezeu, în Lumina cea veşnică, în Fiinţa cea mai simplă, uniţi în chipul cel mai strâns cu Ea, văd toate nevoile noastre, ne cunosc toate gândurile, dorinţele, simţămintele, intenţiile, faptele, aud toate cuvintele noastre. De aceea, chemând înainte de toate pe Domnul, să chemăm cu nezdruncinată credinţă şi cu osârdie întru pocăinţă pe Maica Domnului, pe Sfinţii Îngeri, pe Sfinţii care au bineplăcut lui Dumnezeu, în ajutorul nostru cu nădejdea că vom fi auziţi – şi să vieţuim în sfinţenie, aşa cum sfânt este Domnul, cum sfinţi sunt şi Sfinţii. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Liturghia: Cerul pe pământ, traducere de Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, p. 240.