Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MICROBUL

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 1 iulie 2013

După cum partea materială a fiinţei noastre se poate dezvolta atât timp cât primeşte o hrană corespunzătoare, iar dacă în mâncare, în băutură sau în aerul pe care îl respiră nimereşte o otravă sau un microb, trupul se îmbolnăveşte şi poate chiar să şi moară dacă nu primeşte la timp ajutor, tot aşa şi în fiinţa noastră spirituală totul poate decurge bine până când apare diavolul. Sufletul se îmbolnăveşte, cuprins parcă de paralizie, are nevoie de un grabnic ajutor de la Doctorul ceresc, Dumnezeul duhurilor, ajutor care nu poate fi obţinut decât prin rugăciunea credinţei. Trebuie să ne păzim cât putem mai mult, pentru ca prin duhul şi prin faptele noastre să nu ne dăm duhurilor rele, celor de sub cer. Pentru ca ele să nu fie suflare a sufletului nostru, luând locul lui Dumnezeu, pentru ca răul din care este alcătuită natura lor să nu devină propria noastră natură. De altfel, trebuie să ne aducem mereu aminte că ele sunt mai mult în noi decât în lume, dar că Dumnezeu are asupra lor deplină autoritate şi le îngăduie să lucreze în lume pentru dezmeticirea şi îndreptarea oamenilor, în limitele adevărului, bunătăţii şi înţelepciunii Sale. Sunt însă oameni care îl au pe diavolul în îmbrăcăminte, în mâncare şi în băutură, după cum creştinii adevăraţi se îmbracă întru Hristos şi se hrănesc cu Trupul şi cu Sângele Lui. Pretutindeni în lume există o dualitate a contrariilor: unul împotriva altuia; sufletul se luptă cu trupul, binele cu răul. Satana îşi are slugile şi ajutoarele sale pentru a-şi răspândi domnia în lume. Domnul îi are pe Îngeri, pe care îi dă fiecărui creştin drept paznic şi drept călăuză spre fericita Împărăţie a lui Hristos.

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 86-87.