Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MILIOANE DE CHIPURI

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 30 iulie 2013

Aş putea să-mi imaginez înlăuntrul sufletului milioane de chipuri, de pildă, toate ale Maicii Domnului; aş zugrăvi-o cu mintea în toate felurile şi toate înfăţişând aceeaşi persoană vrednică de veneraţie, ca şi Ea însăşi. După cum Monada Cea de dinainte de fire, dătătoare de viaţă, a conceput, a creat prin cuvântul ziditor şi a sfinţit prin Duhul Sfânt o infinitate de chipuri inteligibile după însuşi modelul Său, Care sunt Puterile cereşti, aşijderea Tatăl a conceput, iar Fiul, Însuşi Chipul cel viu al Tatălui, a creat şi a sfinţit prin Duhul Sfânt şi un chip al Său sensibil şi inteligibil totodată – omul. De la apariţia aceluia, la început chip unic, creează, spre uimirea noastră, până în ziua de astăzi asemenea chipuri. Şi toate sunt vii, nespus de frumoase, după asemănarea lui Dumnezeu, dăinuitoare, veşnice. Aşijderea şi eu, oricât de multe icoane aş face, pe toate le voi considera adevărate, vrednice de cinstire, îmi voi pleca genunchii înaintea lor, cu condiţia să corespundă chipurilor (imaginilor) vii ale Sfinţilor lui Dumnezeu. Ce ne-ar putea împiedica să avem atâtea chipuri ale Mântuitorului Hristos, câte chipuri reale de creştini există? Orice icoană a Mântuitorului este chipul Său vrednic de cinstire, care străluceşte în sufletul oricărui creştin adevărat. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 438-439.