Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MINUNAREA SUFLETULUI

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Închipuie-ţi, pe cât de viu poţi, atotputernicia şi măreţia cuvântului lui Dumnezeu. El zice, şi Cuvântul Său devine imediat fiinţe multe şi diferite. El zice: „Să fie lumină” – şi iată lumina. El zice: „Să fie o tărie”, şi El creează tăria. El zice: „Apele de sub tărie să se adune la un loc… Să fie luminători pe tăria cerului… În ape să mişune vieţuitoare – şi a fost aşa” (Facere 1, 3-20) după Cuvântul Său, după cum vocea unui comandant, vibrând în aer, ajunge la urechile soldaţilor şi face ca trupele să se mişte după voinţa lui, le aşază aici sau dincolo, le face să împlinească o anumită mişcare, să realizeze intenţiile şi planurile sale.

Închipuie-ţi masa materiei create. Închipuie-ţi munţii enormi ieşind din pământ la Cuvântul lui Dumnezeu; închipuie-ţi zgomotul marilor ape atunci când s-au adunat în oceane, în mări, în râuri şi în izvoare.

Închipuie-ţi cum s-a risipit aerul; cum la un singur Cuvânt al lui Dumnezeu-Creatorul, nemărginita varietate a plantelor a apărut dintr-o dată. Închipuie-ţi cum au apărut planetele, cum şi-au început ele drumul fără sfârşit; cum peştii, păsările, reptilele au apărut dintr-o dată, şi, în sfârşit omul. Şi toate acestea (înafara omului) au fost create din aceeaşi materie informă, sau mai bine zis din cele patru elemente, fără suflet, fără formă, fără viaţă. O, nu-i aşa că sufletul se minunează de aceasta? „Cât de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!” (Psalm 103, 25). Astfel, şi acum încă Stăpânul scoate din materie tot ceea ce Îi place. El zice, şi se face. El preface pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Său euharistic.

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 165-166.