Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MINUNATUL ARTIST

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Domnul poate da trup oricărei „fiinţe”, fie ea animal sau plantă, întocmai cum am îmbrăca noi o haină; ai luat material, l-ai cusut, te-ai îmbrăcat. „M-ai îmbrăcat în piele şi în carne, m-ai ţesut din oase şi din vine” (Iov 10, 11). Şi cât de divers şi de infinit este „materialul” din care Creatorul „coase” îmbrăcăminte, pe multiple şi felurite „croieli”, făpturilor Sale: animale, păsări, peşti, insecte, reptile. Iar pe noi, oamenii, îmbrăca-ne-va cândva în lumină şi vom străluci ca soarele în Împărăţia Sa! „Stătut-a împărăteasa (...) îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată” (Psalmul 44, 11). „Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele” (Matei l3, 43). Acum însă, suntem îmbrăcaţi în pământ, apă, aer, căldură; îmbrăcămintea noastră aceasta este! Cu câtă înţelepciune şi perfecţiune sunt îmbinate aceste stihii în fiinţa noastră! Nu ne stingheresc, le suportăm uşor, spre folosul nostru. O, preaînţelepte şi atotputernice Artist! Artist Dătător-de-viaţă, tot ce faci Tu este perfect, fără seamăn de frumos, viu! Tu poţi da viaţă şi pulberii. O pui în mişcare cu puterea Ta! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 160-161.