Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MIREASMA MIRELUI

Sfântul Nicolae Cabasila   pro(a)dus în lucru

Mireasma Mirelui s-a revărsat şi a cuprins cu parfumul ei toată lumea. Nu ne mai rămâne decât să tragem până în fundul plămânilor această bună-mireasmă, căci puterea aceasta de a respira ne-a dat-o Însuşi Mântuitorul şi tot El ne-a dat şi puterea de a ne face liberi şi dea a ne lumina. Pentru că, venind în lume, Mântuitorul nu numai c-a făcut să răsară lumina lumii, ci ne-a dat şi ochi ca să o vedem, şi nu numai c-a turnat în lume mireasma darurilor Sale, ci ne-a dat şi puterea de-a o simţi. Iar baia Botezului tocmai aceasta o face: trezeşte în cei spălaţi aceste simţiri şi aceste puteri adormite. Căci în apă ne cufundăm întocmai cum se cufundă o materie neputincioasă şi fără formă, dar când ieşim de acolo, ieşim îmbrăcaţi într-o formă de o frumuseţe neîntrecută.

Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi despre viaţa în Hristos, traducere de Pr. Ene Branişte şi Pr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1992, p. 162.