Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MODA „ULTIMUL RĂCNET”

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

O, cât de sârguincios se arată diavolul şi lumea în a sădi neghina în ţarina lui Hristos, care este Biserica, în a sădi, o dată cu cuvântul dumnezeiesc, cuvântul lumesc, cuvântul deşertăciunii! În locul templelor divine, lumea şi le-a ridicat pe ale sale: teatre, circuri, săli de adunare, templele deşertăciunilor lumii. În locul sfintelor icoane, pe care iubitorii de cele lumeşti nu le iau în seamă, au început să apară portretele oamenilor, pictate sau fotografiate, imagini de tot felul; în locul lui Dumnezeu şi al sfinţilor sunt cinstiţi până la divinizare celebrităţile lumii: scriitori, artişti, cântăreţi, pictori care se bucură de trecere în societate şi de un respect vecin cu evlavia. Sărmanii creştini! Au căzut cu totul de la Hristos! În loc de îmbrăcăminte duhovnicească, îşi îndreaptă atenţia spre haine la ultima modă şi spre tot felul de podoabe artificiale, care excelează prin scumpete şi strălucire. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 193-194.