Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MULŢIMEA GUSTURILOR

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 14 iulie 2012

Gustând din feluritele roade ale pomilor, te întâlneşti cu o nenumărată felurime de gusturi foarte plăcute şi folositoare, pe deplin potrivite cu firea noastră, aşa încât nu te poţi minuna îndeajuns de bunătatea şi înţelepciunea Făcătorului, Ce bine a voit a ne face pe plac cu părinteasca Sa bunătate, dulceaţă, înţelepciune, atotputernicie. Dintr-un singur Pământ, câte roade nenumărate ca formă şi ca gust! Te sărut, mă alint pe lângă Tine, Părintele şi Făcătorul şi Hrănitorul meu, în fiecare pom, în fiecare boabă, în fiecare spic de grâu (şi câte feluri ale lor nu sunt!). Iar în ce priveşte nenumăratele gusturi ale celorlalte felurite mâncăruri date nouă, hotărât lucru că minunarea mea nu cunoaşte margini. În gustul fiecărei fărâmiţe se vede dragostea Făcătorului faţă de tine, dorinţa de a-ţi plăcea, de a te alinta, mângâia, bucura, îmbărbăta, hrăni, întări, de a-ţi da putere de viaţă. Minunat eşti Tu, Doamne, în toate lucrurile şi faptele mâinilor Tale. Însă ce neasemuită, cu neputinţă de socotit bogăţie a desfătării duhovniceşti ai pregătit în veacul viitor – desfătare pricinuită de îndulcirea cu negrăita bunătate şi frumuseţe a Feţei Tale, de Care negrăit sunt fericite toate cetele şi soboarele Îngerilor! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Spicul viu – gânduri despre calea mântuitoare, traducere de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucureşti, 2002, p. 16-17.