Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

NEÎNFRICAREA MINŢII

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2016

Mintea omului caută să străbată mările, să păşească pe valurile oceanelor, urmăreşte să le cerceteze adâncurile, n-o descurajează marile obstacole ce-i apar în faţă, nici n-o împiedică să treacă la împlinirea planurilor sale; n-o sperie nici iniţiativa nepotrivită şi străină de firea sa, nici măruntaiele adâncurilor, nici mulţimea apelor, nici chiţii cei uriaşi ai mărilor; cu această dorinţă pretenţia sa capricioasă în cele din urmă se împlineşte; trupul s-a arătat în toate capabil să servească exigenţelor spiritului; dar iată că mintea caută să se înalţe la ceruri ca să scruteze pământul de la mare distanţă şi iarăşi să se pogoare în măruntaiele pământului ca să-i cerceteze viscerele, pe unii munţi caută să-i ridice, iar pe alţii să-i năruiască; pe unele mări caută să le sece, iar pe altele doreşte să le plăsmuiască după a sa voie, caută şi stăruie cu înflăcărare să schimbe faţa pământului şi să supună voii sale puterile de sub pământ, şi de la suprafaţă şi pe cele din văzduh şi reuşeşte în toate; mintea ingenioasă şi-a aflat slujitor trupul iscusit, şi pentru aceasta nimic nu le este cu neputinţă; exigenţele nemaipomenite ale spiritului prin conlucrarea trupului îşi găsesc împlinirea.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 30-31.