Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

NESTATORNICIA BOGĂŢIEI

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vezi că o floare grabnic se ofileşte la arşiţă sau la ger sau că fumul şi spuma valurilor în scurt răstimp se fac nevăzute. Asemenea şi avuţia, cinstea şi slava lumii acesteia n-apucă bine să se ivească şi să se arate, că printr-o năvălire a morţii sau a unei furtuni de necazuri, toate dispar de parcă nici n-ar fi fost. Caută spre morminte şi vei vedea că după moarte cei bogaţi şi preamăriţi cu nimic nu se osebesc de cei săraci şi simpli. Toţi, ca şi pulberea pământului, în ţărână s-au întors şi ţărână s-au făcut. De vreme ce au lepădat lumea, slava i-a părăsit şi avuţia a plecat de la ei şi s-au făcut bogaţii asemenea cu cerşetorii şi cei slăviţi – asemenea cu oamenii de rând, ajungând stăpânii să fie deopotrivă cu slugile lor, iar cei înstăriţi – deopotrivă cu milogii, astfel încât nu se mai poate şti unde zace stăpânul şi unde – sluga lui, ori unde se găseşte cel bogat şi unde – cel sărac. Această întâmplare şi cugetarea asupra ei ne învaţă să căutăm adevărata bogăţie şi slavă a sufletului, care nu se vor îndepărta de la noi după ce le vom dobândi şi să nu alergăm după plăcerile lumii acesteia, căci ele se pierd asemenea fumului şi spumei valurilor şi, în loc de părelnica lor veselie, lasă în urma lor o adevărată suferinţă.

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 112.