Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

NUMELE SFINŢILOR

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 1 august 2013

Numele Sfinţilor, alcătuit din sunete articulate, are însemnătate oarecum ca şi trupul Sfântului sau cu Sfântul însuşi… În mic, oarecum se răsfrâng în gura noastră fiinţele lumii de Sus şi ale celei de jos – şi asta prin credinţă, prin Duhul Sfânt, Singurul Care este, Care pretutindeni este şi toate le plineşte.

Când îi chemăm pe Sfinţi în rugăciune, a le rosti numele din inimă înseamnă deja a-i apropia de însăşi inima noastră. Să ceri atunci, fără să te îndoieşti, şi rugăciuni şi mijlociri pentru tine, şi ei te vor auzi, şi vor înfăţişa rugăciunea ta Stăpânului grabnic, într-o clipită, ca Aceluia ce pretutindeni este şi toate le plineşte. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, În lumea rugăciunii, traducere de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003, p. 72.