Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

OMUL SUFERIND

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 1 iulie 2013

Vezi, iarăşi, un om plin de răni şi de puroaie rău mirositoare. Întoarce ochii tăi spre sufletul păcătos, care răspândeşte o duhoare cu mult mai mare decât a trupului celui împuţit. Precum sunt rănile şi puroaiele pentru trup, aşa sunt pentru suflet păcatele şi nelegiuirile. Ascultă ce grăieşte Prorocul: „Fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea s-au îngreuiat peste mine; împuţitu-s-au şi au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele” (Psalmul 37, 4-5). Putoarea trupului e nesuferită pentru noi; duhoarea sufletului e nesuferită pentru Dumnezeu. Noi ne scârbim şi fugim de putoarea cea trupească; din pricina duhorii sufleteşti se scârbeşte şi se depărtează Duhul lui Dumnezeu. Aceasta iarăşi te povăţuieşte să te fereşti de păcat. Iar dacă simţi că sufletul s-a molipsit de lepra păcătuirii, chiar de „stai departe”, să-ţi ridici glasul către Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Izgonitorul tuturor bolilor sufleteşti şi trupeşti, aşa cum au făcut cândva leproşii, dar nu numai cu gura, ci şi cu inima, şi să te rogi: „Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-mă!” (Luca 17, 12-13). Aşa, Cel Ce i-a curăţit pe acei leproşi va curăţi şi lepra sufletului tău, căci El este milostiv şi ascultă glasurile noastre, ale sărmanilor. De aceea a şi venit în lume, ca să ne izbăvească pe noi de păcatele noastre. Nici o lepră a păcatului nu poate fi atât de mare încât preaînţeleptul şi atotputernicul nostru Tămăduitor să nu voiască sau să nu poată a o curăţi cu milostivire.

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 78.