Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

OSTĂŞIA

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 29 iulie 2013

Când se adună o oaste în această lume, atunci cei chemaţi la ostăşie îşi lasă casele, soţiile, copiii, rudele şi averile lor. Vezi, aşadar, creştine, ce fac oamenii când intră în slujba unui împărat pământesc? Să ştii cu adevărat că asemenea trebuie să facă şi creştinii care au intrat în slujirea Împăratului Ceresc. Şi lor li se porunceşte a înfăptui acel cuvânt care i s-a dat drept poruncă de la Dumnezeu lui Avraam, Părintelui tuturor drepţilor: „Ieşi din pământul tău şi din neamul tău şi din casa tatălui tău” (Facerea 12, 1). Vechiul Adam, din care ne-am născut şi pe care îl purtăm înlăuntrul nostru, ne este tată; iubirea de sine îi este trupului nostru o casă preaplăcută; patimile noastre, poftele trupului, poftirea ochilor şi trufia vieţii ne sunt rude şi averi. Pe toate acestea trebuie să le lepede creştinii, care prin Sfântul Botez au intrat în oastea lui Hristos, Împăratul Ceresc: „să lepede fostul lor fel de viaţă a omului celui vechi” pentru totdeauna şi „să se dezbrace” de vechiul Adam (Efeseni 4, 22; Coloseni 3, 9); „să-şi răstignească trupul împreună cu patimile şi cu poftele” (Galateni 5, 24); să-şi părăsească orgoliul, trufia, iubirea de slavă, de plăceri trupeşti şi de argint, care îi sunt spre mângâierea trupului, precum s-ar lepăda de nişte rude de-ale lui şi în acest chip să Îi slujească Împăratului Hristos. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 89.