Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

HRĂNITORUL ŞI HRANA SUFLETULUI NOSTRU

Sfântul Nicolae Cabasila   pro(a)dus în lucru

De multe lucruri are lipsă trupul omenesc spre a se susţine în această viaţă: de aer, de lumină, de hrană, de îmbrăcăminte. Toate acestea întreţin în chip firesc trupul şi mădularele lui. Ei bine, niciodată nu avem lipsă în acelaşi timp chiar de toate aceste lucruri, ci de unele ne folosim acum, de altele altădată, după cerinţele clipei şi ale împrejurărilor. Căci haina mi-e de lipsă pentru îmbrăcăminte, iar nu spre hrană; pentru a ne astâmpăra foamea, îi dăm trupului mâncare. În acelaşi fel în care nici lumina nu ni se dă să o respirăm, tot astfel nici aerul nu se poate schimba într-o rază de soare. Dar nici de simţuri şi nici de mădulare nu se foloseşte omul în fiece clipă, căci dacă-i vorba să ascultăm ceva, doar nu vom cere ajutorul ochilor şi al mâinilor. Aşijderea, degetele palmei ne ajută să pipăim, iar nu să gustăm, să auzim ori să vedem, căci astfel de trebuinţe le împlinesc alte puteri ale sufletului.

Când avem însă viaţa sufletească a celor ce petrec în Domnul, atunci aflăm că acestora Domnul le vine totdeauna într-ajutor, le împlineşte orice lipsă, este pentru ei totul şi nici nu îi rabdă măcar să-şi întoarcă privirea sau dorul în altă parte decât spre bunătatea Lui. Căci nu există trebuinţă omenească pe care Domnul să n-o împlinească creştinului: El îi dă viaţă, îl creşte, îl hrăneşte, El este lumina şi suflarea lui, El îi deschide ochii, îi luminează şi le dă puterea să-L vadă şi pe El, Domnul. El e şi hrănitorul şi hrana sufletului nostru; El e Cel Ce dă pâinea vieţii, pâine care nu-i altceva decât bunătatea Lui; viaţă pentru cei ce trăiesc, mireasmă pentru cei ce respiră, îmbrăcăminte pentru cei goi. Şi nu numai că sufletul nostru merge spre El, dar tot El ne-arată şi drumul, ca unul Care ne este şi locaş de petrecere aici pe pământ, dar în acelaşi timp şi ţintă a călătoriei noastre prin lume. Noi sântem mădularele, El ni-e capul. De trebuie să luptăm, şi El luptă împreună cu noi; de ne luăm la întrecere, El ne stă arbitru; de câştigăm, El ni se face cunună de lauri.

Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi despre viaţa în Hristos, traducere de Pr. Ene Branişte şi Pr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1992, p. 134.