Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PAJIŞTEA NĂDEJDII

Sfântul Teofan Zăvorâtul   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Bunule Iubitor de oameni! Dacă peste iarbă, peste flori, peste toată verdeaţa se revarsă harul Tău cu îmbelşugare când vine vremea, cu atât mai mult îi vei dărui robului Tău ceea ce cere în rugăciune.

Căci, iată, văzduhul se limpezeşte şi păsările cu felurimi de glasuri cântă slava marii Tale înţelepciuni; iată, întreg pământul se înveşmântează în haină de flori pestriţe, ţesută fără mâini omeneşti, se veseleşte şi prăznuieşte.

Stropeşte şi inima mea cu roua harului Tău, Bunule Iubitor de oameni! Pământul semănat nu poate să odrăslească dacă nu cade belşug de ploaie: fără harul Tău, nici inima mea nu poate să odrăslească cele bineplăcute Ţie şi să aducă roada dreptăţii. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase şi rugăciuni, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 32-33.