Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PECETEA CHIPULUI

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 3 iulie 2013

Vezi că argintul, aurul ori arama nu sunt bune pentru folosinţa în neguţătorie şi nici nu sunt primite în vistieria ţării, ci lepădate dacă nu au pe sine chipul împăratului; şi numai banul care a fost însemnat cu chipul împărătesc are trecere şi e primit de toţi. Asemenea şi sufletul: de nu va avea pecetea Împăratului Ceresc, a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care se zugrăveşte prin credinţă şi prin Sfântul Duh, nu va fi bun pentru obştea sfinţilor şi pentru vistieria cerească, ci se va arunca afară. Această întâmplare te învaţă să cauţi cu credinţă şi cu sârguinţă chipul cel dumnezeiesc, întrucât el este podoaba preafrumoasă şi delicateţea sufletelor noastre, pentru ca nu cumva să suferi, de nu-l vei avea, întocmai ca şi acela care, fiind poftit la ospăţ, a venit fără haină de nuntă, căci Împăratul, văzându-l, a grăit către el: „Prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci Împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare şi de mâini, luaţi-l de aici şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară” (Matei 22, 12-13). + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 195.