Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

POMUL ÎNALT ÎN MIJLOCUL UNEI PĂDURI JOASE

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 31 mai 2013

După cum este copacul înalt în mijlocul unei păduri joase, aşa este omul cinstit în mijlocul oamenilor ticăloşi. Pomul înalt este văzut de către toţi de departe. Tot aşa şi omul cinstit este în atenţia tuturor. Cu cât este mai înalt pomul, cu atât este văzut de către mulţi de departe. Tot aşa, cu cât mai de seamă este stăpânitorul, cu atât mai mulţi oameni îl ştiu şi urmăresc ceea ce face, ceea ce spune. Pomul înalt îndură orice vânt şi furtună şi de la toată vremea rea se tulbură. Tot aşa şi orice stăpânitor de seamă este lovit de tot felul de ispite şi nenorociri. Cu cât este mai de seamă stăpânitorul, cu atât mai mult este expus ispitei. Pomul mic nu este bătut de vânt întotdeauna, dar pomul înalt este bătut din toate părţile de vânt şi se clatină.

O, iubitule, care te afli la loc înalt! Să fii ca pomul înalt, care şi-a înfipt rădăcina sa adânc în pământ şi prin aceea se ţine şi nu cade din cauza vântului sau a furtunii. Adânceşte-ţi şi tu credinţa şi nădejdea în bunătatea şi atotputernicia lui Dumnezeu, ca nişte ancore în adâncul mării. Şi astfel inima, ca de un vânt puternic clătinată, întăreşte-ţi-o în faţa uneltirilor vrăjmaşului. Nu te teme, chiar dacă o furtună grozavă se porneşte şi suflă asupra ta ba dincolo, ba dincoace. Să fii credincios Unuia Domnului tău; El cu mâna Sa cea atotputernică te ţine şi te întăreşte.

Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească din lume adunată, traducere de rasofora Domnica Ţalea, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2008, p. 130.