Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PRIZONIERUL

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 14 iulie 2012

Vezi că un om care a căzut prizonier la un duşman hain îndură suferinţe de tot felul. El este ferecat în lanţuri de fier, este silit să trăiască după voia celui ce l-a înrobit, să-i facă pe plac celui care îl căzneşte, şi rabdă batjocoririle, defăimările şi rănirile pricinuite de acela – într-un cuvânt, duce o viaţă plină de amărăciune, care nu este cu nimic mai bună decât însăşi moartea. De la această înrobire simţită, întoarce-ţi mintea spre înrobirea cea nevăzută. În ce amarnică prinsoare se chinuieşte sufletul cel păcătos care a fost luat sub stăpânire de diavolul, stăpânitorul acestei lumi! Legându-l cu lanţurile poftelor lumeşti, el îşi săvârşeşte reaua sa voire asupra sufletului înrobit, îl face de râs, îl batjocoreşte, peste rănile cele vechi îi face altele noi, îl târăşte dintr-o nevoie în alta şi-l ademeneşte dintr-o fărădelege în alta. Amarnică e robia cea trupească, însă cea sufletească este şi mai cumplită! Căci cel robit trupeşte, deşi lucrează cu trupul pentru chinuitorul său, cu duhul este slobod şi duhul lui nu poate fi legat sau stăpânit de nimeni. Şi-apoi, el se va izbăvi de necazul său prin moarte. Însă cel care are sufletul său înrobit, deşi poate fi slobod cu trupul, este mai nenorocit decât oricare dintre cei robiţi trupeşte, căci unul ca acesta va fi legat în veci, dacă nu se va izbăvi prin harul lui Hristos. O astfel de înrobire e cu mult mai păgubitoare prin faptul că păcătosul n-o vede; el gândeşte despre sine că e slobod, că nu slujeşte nimănui, însă de fapt este mai nenorocit decât cel ce are trupul ferecat în lanţuri.

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 80.