Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PROPOVĂDUIREA FIRII

Fericitul Trifon Turkestanov   pro(a)dus oferit din data de 28 decembrie 2018

Ce e lauda mea înaintea Ta! N-am auzit cum cântă Heruvimii: aceasta datu-li-s-a unor suflete înalte; dar ştiu cum Te slăveşte întreaga fire. Se întâmpla la vreme de iarnă să contemplu cum în tăcerea lunii se-auzea că Ţi se roagă-n şoaptă tot pământul, înveşmântat în dalba haină-a sa, ce strălucea cu nestematele-i de nea. Văzut-am cum se bucura de Tine măreţul soare în timp ce răsărea şi ale păsărilor coruri cântau cu ciripiri răsunătoare slava Ta. Şi auzit-am cum, în taină mare, grăind de Tine freamătă pădurea şi apa susură-n izvoare, cum vânturile Îţi aduc a lor cântare, cum cetele luminătorilor cereşti Te propovăduiesc printru a lor mişcare ce bine foarte este rânduită întru întinderea cea nemărginită. Ce e lauda mea! Firea e ascultătoare, eu nu sunt. Cât încă mai trăiesc, văzând dragostea Ta, voiesc a-Ţi mulţumi, a mă ruga şi a striga:

Slavă Ţie, Celui Ce ne-ai arătat lumina;

Slavă Ţie, Celui Ce cu dragoste adâncă, nemăsurată şi dumnezeiască, mai înainte de a fi noi, ne-ai iubit.

Slavă Ţie, Celui Ce cu cetele Îngerilor şi ale Sfinţilor ne-ai acoperit şi cu a Ta lumină ne-ai adumbrit;

Slavă Ţie, Părinte Atotsfinte, Care prin poruncile Tale ne-ai lăsat drept legământ a Ta Împărăţie.

Slavă Ţie, Fiule, Care Te-ai făcut nouă Ispăşire şi ne-ai deschis calea spre mântuire;

Slavă Ţie, Duhule Sfinte, Soare de viaţă Făcător al veacului ce va să fie.

Slavă Ţie pentru toate, o, Treime Dumnezeiască şi Atotmilostivă;

Slavă Ţie, Dumnezeule, întru vecie! + + + + + + +

text propus de Olga Bersan

Fericitul Trifon Turkestanov, Cunoaşterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii văzute, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, cap. Acatist de Mulţumire „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, p. 136-137.