Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PUHOIUL ŞI FUMUL

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vezi că primăvara apa curge năvalnic şi cu zgomot mare, însă curând ajunge să scadă; sau fumul şi focul se ridică spre înălţimi, însă grabnic pier. Întocmai este şi starea oamenilor celor mândri şi necucernici: adânciţi în mândria lor, ei turbează şi fac zarvă, dar se vor prăpădi ca apa cea curgătoare; se ridică în slăvi ca focul şi ca fumul, însă asemenea acestora vor pieri, astfel încât nici urma nu li se va mai vedea. Despre aceasta ne mărturiseşte Prorocul lui Dumnezeu, neîndoielnicul şi credinciosul martor al Adevărului: „Văzut-am pe cel necredincios preaînălţându-se şi ridicându-se ca cedrii Libanului şi am trecut pe acolo şi iată, nu era; şi l-am căutat pe el şi nu s-a aflat locul lui” (Psalmul 36, 35-36). Iar despre cel temător de Dumnezeu, dimpotrivă, astfel ne grăieşte: „Omul cel bun în veac nu se va clinti. Întru pomenire veşnică va fi dreptul: de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul: întăritu-s-a inima lui, nu se va teme, până ce va privi asupra vrăjmaşilor săi” (Psalmul 111, 5-7), lucru care ni se mărturiseşte şi în Psalmul 36. Această întâmplare şi cugetare te învaţă, creştine, să nu urmezi pilda celor netemători şi mândri de bogăţia, slava şi cinstirea lumii, ca nu cumva să pieri dimpreună cu dânşii, ci „să te smereşti sub mâna cea tare a lui Dumnezeu” şi să te temi de numele Lui, „pentru ca El să te înalţe” cu cei smeriţi şi temători de Dumnezeu (1 Petru 5, 6), „fiindcă oricine se înalţă pe sine va fi smerit, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa”, după cum ne învaţă Adevărul cel Veşnic – Hristos (Luca 18, 14). + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 163.