Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PUTEREA PRIMĂVERII

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 1 august 2013

Vezi că, în timpul primăverii, toate care iarna erau ca şi moarte prind iarăşi viaţă şi se înnoiesc: pământul scoate roade din adâncurile lui, pomii se îmbracă în frunzişuri, iarba înverzeşte şi se împodobeşte cu flori; apele cele încătuşate de gheaţă se topesc şi curg şi toată făptura de sub soare se înveşmântează cu o nouă înfăţişare şi parcă din nou este zidită. Fie ca de la această primăvară simţită mintea ta să se înalţe prin credinţă către acea preafrumoasă şi mult râvnită primăvară pe care ne-a făgăduit-o preabunul Dumnezeu în Sfânta Sa Scriptură, când trupurile drepţilor celor ce au adormit de la începutul lumii, ca nişte seminţe, încolţind cu puterea Domnului, vor răsări din pământ şi vor îmbrăca chip nou şi minunat, vor fi cuprinse în veşmântul nemuririi şi vor primi cununa bunătăţii din mâinile lui Dumnezeu, „ca finicul vor înflori şi ca cedrii din Liban se vor înmulţi; răsădiţi fiind în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru vor înflori” (Psalmul 91, 12-13), „ca o mireasă vor fi împodobiţi cu frumuseţe şi ca pământul când îi creşte floarea, şi ca o grădină când îi răsare sămânţa” vor propăşi; şi veselie veşnică va sta asupra capetelor acestora, şi întru bucurie se vor bucura de Domnul (Isaia 61, 10-11). Atunci „acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune şi acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: înghiţitu-s-a moartea întru biruinţă. Moarte! Unde-ţi este boldul! Iadule! Unde-ţi este biruinţa!” (1 Corinteni 15, 54-55). Astfel năzuind cu duhul către primăvara cea mult dorită, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu nădejde şi cu credinţă, seamănă acum seminţele bunelor osteneli şi vei secera atunci cu bucurie.

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 63.