Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

RAŢIUNEA OMULUI

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus în lucru

Sfântul Vasile cel Mare în Tâlcuirea sa la Prorocul Isaia spune următoarele despre aceasta: „Puterea care le-a zidit pe toate le-a dat necuvântătoarelor, ca să supravieţuiască, o cale uşoară de a-şi aduna hrana gata pregătită şi un acoperiş gata de la sine, şi îmbrăcămintea alcătuită din păr sau pene. Dar făcându-l pe om gol, i-a dat în locul a toate acestea raţiunea, cu ajutorul căreia au luat fiinţă meşteşugurile, întemeiate pe îndemânarea de a construi, de a ţese, de a se gospodări, de a cultiva pământul, şi toate celelalte, iar sufletul suplineşte ceea ce lipseşte trupului prin înzestrarea sa cu raţiune”.

Vedeţi în ce măsură lipsa raţiunii le limitează şi le smereşte pe animale? Vedeţi în ce măsură lipsa ideilor restrânge cercul cunoştinţelor lor? Vedeţi cât de sărace şi goale le arată pe celelalte vietăţi? Ce diferenţă incomensurabilă le separă pe acestea de om!

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 72-73.