Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

RAZELE VIEŢII

Sfântul Nicolae Cabasila   pro(a)dus în lucru

Prin lucrarea Sfintelor Taine, Soarele Dreptăţii intră, ca printr-o mare deschizătură a firii, în această lume întunecată şi omoară tot ce-i pieritor în ea, împrăştiind peste tot duh de viaţă nemuritoare, căci Lumina lumii biruieşte lumea, după cuvintele Lui: „Eu am biruit lumea”, vrând adică să spună prin aceasta că trupul muritor şi stricăcios se face vrednic de o viaţă veşnică şi netrecătoare. Căci, după cum atunci când intră razele soarelui într-o cameră în care arde o lumânare, privirile tuturor sunt atrase de aceste raze a căror strălucire face să pălească cu totul pâlpâirile făcliei, tot astfel şi strălucirea vieţii viitoare, care-şi face loc în lumea aceasta prin Sfintele Taine, covârşeşte în sufletele noastre orice farmec al vieţii trupeşti şi întunecă toată frumuseţea şi strălucirea acestei lumi.

Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi despre viaţa în Hristos, traducere de Pr. Ene Branişte şi Pr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1992, p. 137.